WOODOG  

מיטל שפר ע.פ. 038120481, רחוב הרעם שכונת הגולף קיסריה.

טל': 0546612979 WOODOG4U@GMAIL.COM

משחק משותף מעולה
מלמד כלב לרדוף אחרי כדורים ולאהוב אותם! בכדור יש חור קטן ואליו ניתן להכניס בשלב הראשון של הלימוד חתיכת אוכל ובכך לעזור לכלב לרדוף אחרי הכדור... המשחק עובד על יצר רדיפה שקיים באופן טבעי אצל הכלב ועוזר לחזק אותו. לא לשכוח! משחקים נמוך על מנת לא ללמד את הכלב לקפוץ במהלך משחק ולתת לכלב לנצח ולתפוס את הטרף :) על מנת שלא יהיה מתוסכל ולא ירצה לשחק איתנו יותר.

כדור עם חוט

₪40 מחיר רגיל
₪16מחיר מבצע